Data

Date:
30-12-1993
Country:
Netherlands
Number:
1992/1251
Court:
Arrondissementsrechtbank Arnhem
Parties:
Nieuwenhoven Vichandel GmbH v. Diepeveen-Dirkson BV

Keywords

APPLICATION OF CISG - RULES OF PRIVATE INTERNATIONAL LAW REFERRING TO LAW OF CONTRACTING STATE (ART. 1(1)(B) CISG)

DAMAGES - CONTRACTUAL PENALTY FOR LATE PAYMENT

INTEREST (ART. 78 CISG) - RATE OF INTEREST DETERMINED BY THE LAW OF THE COUNTRY THE CURRENCY OF WHICH IS THE CURRENCY OF PAYMENT AND THAT IS OTHERWISE APPLICABLE TO THE CONTRACT

Abstract

In 1992 a German company sold a number of living lambs to a Dutch buyer. After delivery the price remained unpaid. The seller commenced an action asking for payment.

The Court held that the contract was governed by CISG, as the Dutch private international law rules led to the application of the law of Germany, a contracting State (Art. 1(1)(b) CISG).

The buyer was condemned to pay the purchase price plus a contractual penalty for late payment, as well as interest under Art. 78 CISG. The Court held that it was reasonable to apply German law in order to determine the rate of interest since the price was to be paid in German currency and the law applicable to the contract in the absence of CISG was German law.

Fulltext

[...]

4. De bevoegdheid van de Nederlandse rechter volgt uit art. 2 EEX. De plaats van vestiging van Diepeveen brengt de betrekkelijke bevoegdheid van deze Rb. mee. De bevoegdheid van de vordering in reconventie kennis te nemen vloeit voort uit art. 6 aanhef en onder 3e EEX.

5. Van een rechtskeuze is niet gebleken. Nu Nieuwenhoven de karakteristieke prestatie heeft verrich en in Duitsland is gevestigd, terwijl niet is gebleken dat de overeenkomst nauwer is verbonden met een ander rechtsstelsel, is Duits recht van toepassing. Van het Duitse recht maakt sinds 1 januari 1991 het Weense Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Trb. 1986, 61; CISG) deel uit. Daar de overeenkomst koop betreffende roerende zaken tussen partijen die in verschillende staten zijn gevestigd betreft, is dit verdrag op grond van art. 1 lid 1 CISG van toepassing.

[...]

7. De daarnaast gevorderde rente is ingevolge art. 78 CISG verschuldidg. Nu in de CISG de rentevoet niet is geregeld, dient in redelijkheid een rente volgens Duits recht naar de voet van ยง 288 BGB (4%) te worden voldaan, nu de betaling in Duits betaalmiddel is overeengekomen en overigens naast de CISG Duits recht van toepassing is.

[...]}}

Source

Source:
- Martijn Hesselink, Molengraaff Instituut Privaatrecht, Universiteit Utrecht, The Netherlands

Published in Dutch:
- Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR), 1994, n. 268

Appeal:
- Gerechtshof Arnhem, 22-08-1995, No. 94/305 (see Abstract and Full Text in UNILEX)}}