Data

Date:
07-06-1995
Country:
Netherlands
Number:
94/0670
Court:
Arrondissementsrechtbank Gravenhage
Parties:
Smits B.V. v. Jean Quetard

Keywords

APPLICATION OF CISG - CHOICE BY PARTIES OF THE LAW OF A CONTRACTING STATE AS GOVERNING LAW OF THE CONTRACT (ART. 1(1)(B) CISG)

LACK OF CONFORMITY - NOTICE

Abstract

A Dutch seller delivered apple trees to a French buyer. As the goods remained unpaid, the seller commenced action asking for payment of the price, interest, and costs of legal action. The latter two claims were grounded on the seller's standard terms, which also contained a choice of law clause in favor of Dutch law. The buyer alleged that the trees were not of the agreed quality. The seller invoked Art. 38 CISG.

The Court held that it was not necessary to determine whether the choice of law clause was valid since, in any case, the contract was governed by CISG (Art. 1(1)(a) and (b) CISG, respectively). In particular, the Court stated that the designation of Dutch law led to the application of CISG, as the law of a contracting State.

The Court adjourned the decision stating that the buyer had not replied to the seller's invocation of Art. 38 and that the buyer had not specified when it had given notice (Art. 39 CISG).

Fulltext

[...]

OVERWEGINGEN

'2. In de algemene voorwaarden van Smits wordt bepaald dat de Nederlandse rechter bevoegd is en dat Nederlands recht toepasselijk is. De Rb. zal in het midden laten of op die wijze tussen partijen geldig een forumkeuze tot stand is gekomen aangezien ook afgezien van een forumkeuze de Nederlandse rechter bevoegd is, in ieder geval op grond van art. 18 EEX nu Quetard de bevoegdheid van de Rb. niet betwist.

De Rb. zal ook in het midden laten of de in de algemene voorwaarden opgenomen rechtskeuze geldig is omdat, uitgaande van een ongeldige rechtskeuze, geconstateerd moet worden dat de onderhavige koopovereenkomst wordt beheerst door de regels van het VNverdrag inzake internationale koopovereenkomsten (Wenen, 11 april 1980, Trb. 1986 61, in werking voor Frankrijk per 1 januari 1988, voor Nederland per I januari 1992, hierna: CISG). Deze toepasselijkheid vloeit rechtstreeks voort uit het bepaalde in art. 1 lid 1, sub a CISG en dus niet zoals partijen aanvankelijk betoogden uit regels van internationaal privaatrecht zoals neergelegd in art. 4 lid 2 EVO. Uitgaande van een geldige rechtskeuze voor Nederlands recht geldt dat het Nederlandse kooprecht voor internationale gevallen, naar blijkt uit art. 1 lid 1, sub b CISG, is belichaamd in het CISG.

3. Quetard betwist op zich niet het bedrag van de facturen waarvan in conventie de betaling wordt gevorderd. Hij stelt evenwel aan zijn kant een aantal schadeposten te hebben die hij als volgt specificeert: (...)'

Volgen schadeposten die Quetard zou hebben geleden omdat derden aan wie de partijen bomen zijn doorgeleverd, niet tevreden waren over de kwaliteit daarvan en omdat een partij moest worden vernietigd wegens bacterievuur.

'4.1. Naast andere verweren stelt Smits onder verwijzing naar haar algemene voorwaarden dat de overeengekomen reclame termijnen niet in acht zijn genomen. Voorshands zal de Rb. weer in het midden laten of deze algemene voorwaarden in het concrete geval van toepassing zijn. Op dit punt is immers ook een regeling opgenomen in art. 39 CISG en voor wat betreft de keuring van geleverde zaken in art. 38 CISG.

4.2. De Rb. merkt op dat Quetard in het geheel niet heeft gereageerd op het beroep van Smits op art. 38 CISG. Bovendien specificeert hij niet per afzonderlijk schadegeval wanneer en op welke wijze hij voor het eerst de in art. 39 bedoelde mededeling heeft gedaan.'

Volgt rolverwijzing.}}

Source

Published in Dutch:
- Nederlands Internaational Privaatrecht (NIPR), 1995, nr. 524}}