Data

Date:
07-05-1992
Country:
Netherlands
Number:
1991/252
Court:
Arrondissementsrechtbank Arnhem
Parties:
Dralle-Fruchthandel GmbH v. H.C. Van Blijderveen Fruit Ingen BV

Keywords

CONCLUSION OF CONTRACT BEFORE ENTRY INTO FORCE OF CISG - CISG NOT APPLICABLE (ART. 100 CISG)

Abstract

In 1989 a German seller and a Dutch buyer entered into a contract for the sale of apples. A dispute arose between the parties and the seller commenced an action for recovery of the purchase price.

The court held that CISG was not applicable as the contract had been concluded before the entry into force of CISG in both Germany and The Netherlands (Art. 100 CISG).

Fulltext

[...]

4. De bevoegdheid van de rechtbank en het toepasselijke recht.

4.1. De rechtbank is op grond van de artikelen 2 respectievelijk 6 lid 3 EEX bevoegd van het geschil tussen partijen zowel in conventie als in reconventie kennis te nemen. Gelet op de plaats van vestiging van Van Blijderveen is deze rechtbank de bevoegde rechtbank.

4.2. In het geding is een koopovereenkomst in 1989 gesloten betreffende roerende lichamelijke zaken tussen een partij die in Duitsland is gevestigd en een die in Nederland gevestigd is. Ingevolge artikel 1 van de Eenvormige Wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken (LUVI) jo. artikel 100 van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) is de LUVI van toepassing op voornoemde overeenkomst. De bepalingen van de LUVI zullen in aanmerking worden genomen. Niet gesteld of gebleken is immers dat partijen de toepasselijkheid van deze wet hebben uitgesloten.

5. [...]}}

Source

Published in Dutch:
- Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR), 1992, nr.390}}