Data

Date:
29-04-1993
Country:
Netherlands
Number:
92/1535
Court:
Arrondissementsrechtbank Arnhem
Parties:
Grötieke v. Neptunus Shipyard BV

Keywords

CONCLUSION OF CONTRACT BEFORE ENTRY INTO FORCE OF CISG - CISG NOT APPLICABLE (ART. 100 CISG)

Abstract

In 1986 a German buyer and a Dutch seller concluded a contract for the sale of a sailing yacht. A dispute arose between the parties.

The Court held that the CISG was not applicable as the contract had been concluded before the entry into force of CISG (Art. 100 CISG).

Fulltext

[...]

O V E R W E G I N G E N

[...]

De partijen zijn gevestigd op het grondgebied van verschillende Staten die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst in 1988 nog beide partij waren bij het op 1. juli 1964 te 's- Gravenhage gesloten Verdrag houdende een eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken (LUVI). De overeenkomst betreft de kop van een schip, dat moest worden vervoerd van het grondgebied van Nederland naar dat van Duitsland. Dus is op grond van art. I lid 1 aanhef en onder a LUVI jo. art. 100 van het daarvoor in de plaats gekomen Weens Koopverdrag (CISG) die wet op deze overeenkomst van toepassing.

[...]}}

Source

Published in Dutch:
- Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR), 1993, nr.448}}