Data

Date:
22-10-1992
Country:
Netherlands
Number:
1991/1264
Court:
Arrondissementsrechtbank Arnhem
Parties:
Streamline Building Products Ltd. v. Albrecht Bouwproducten BV

Keywords

CONCLUSION OF CONTRACT BEFORE ENTRY INTO FORCE OF CISG - CISG NOT APPLICABLE (ART. 100 CISG)

Abstract

A UK company sold and delivered panels to a Dutch buyer. The buyer refused to pay the purchase price claiming that the debt could be set-off against damages caused by the seller.

The court held that the applicable law was the 1964 Hague Convention relating to a Uniform Law on the International Sale of Goods (ULIS) as the contract had been concluded before the entry into force of CISG in The Netherlands (Art. 100 CISG).

Fulltext

[...]

8. In het geding is de nakoming van een verbintenis uit een internationale koopovereenkomst, gesloten tussen partijen die in verschillende landen zijn gevestigd.

De partijen hebben zich niet uitgelaten over het toepasselijke recht. Nu de werking daarvan niet uitdrukkelijk of stilzwijgend is uitgesloten, is de eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijk zaken (LUVI) op grond van artikel 1 lid 1 onder d LUVI van toepassing. Voor zover der partijen rechtsverhouding niet door de LUVI wordt geregeld en behoudens een andersluidende rechtskeuze waarvan tot op heden niet is gebleken, geldt Engels recht als dat van de plaats van vestiging van Streamline, die de karakteristieke prestatie - de verkoop en levering van de panelen - heeft verricht.

Hoewel de LUVI voor Nederland per 1 januari 1992 is vervangen door het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) zijn op de onderhavige overeenkomst de bepalingen van de LUVI nog van toepassing omdat artikel 100 CISG bepaalt dat dit verdrag alleen van toepassing is op overeenkomsten die na het inwerkingtreden daarvan tot stand zijn gekomen.

9. [...]}}

Source

Published in Dutch:
- Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR), 1993, nr.130}}