Keywords
Abstract
FullText
Sources
Print
Close
FullText
Date: 29.04.1993
Country: Netherlands
Number: 92/1535
Court: Arrondissementsrechtbank Arnhem
Parties: Grötieke v. Neptunus Shipyard BV
Citation: http://www.unilex.info/case.cfm?id=73
[...]

O V E R W E G I N G E N

[...]

De partijen zijn gevestigd op het grondgebied van verschillende Staten die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst in 1988 nog beide partij waren bij het op 1. juli 1964 te 's- Gravenhage gesloten Verdrag houdende een eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken (LUVI). De overeenkomst betreft de kop van een schip, dat moest worden vervoerd van het grondgebied van Nederland naar dat van Duitsland. Dus is op grond van art. I lid 1 aanhef en onder a LUVI jo. art. 100 van het daarvoor in de plaats gekomen Weens Koopverdrag (CISG) die wet op deze overeenkomst van toepassing.

[...]